FINANSINĖS KONSULTACIJOS >>>

UAB “FINdara” padėsime Jums sutvarkyti Jūsų finansinę padėtį.

Rinkos sąlygomis įmonių finansų valdymas nulemia veklos sekmę. Mūsų įmonės finansų tvarkytojai, savo patyrimu ir intuicija, darydami finansinius sprendimus analizuos turto, nuosavybės uždirbamą pelną, nuosavybės struktūrą, pelno “kokybę” ir kitus veiklą apibūdinančius rodiklius.

Komercinėse organizacijose finansų institucijos vaidmuo yra teikti finansinius išteklius organizacijos veiklai. Finansų skyriaus vadovo tikslas – teisingai balansuoti tarp prisiimamos rizikos ir įmonės pelningumo.

1 val. – 50 EUR.