Kainos

Savo klientams siūlome kelis kainų paskaičiavimo būdus:

Būdas numeris 1: Nustatome pastovų mėnesinį mokestį už apskaitos tvarkymo paslaugas. Mokestis nustatomas įvertinus planuojamą apskaitos dokumentų skaičių ir sudėtingumą. Šis mokestis šalių susitarimu gali būti keičiamas jeigu padidėja dokumentų skaičius ar padidėja įmonės veikla. Šį kainos apskaičiavimo būdą rekomenduojame taikyti  įmonėms, kurioms yra būdingas veiklos pastovumas, nėra sezoniškumo ir didelių skirtumų tarp dokumentų skaičiaus skirtingais mėnesiais.

Būdas numeris 2: Priklausomai nuo operacijų skaičiaus yra nustatomas mokestis už atskirą operaciją.

Skaičiuojami dokumentai:

 • pirkimų sąskaitos faktūros;
 • pirkimų sąskaitos faktūros per avansines apyskaitas;
 • pardavimų sąskaitos faktūros;
 • kasos pajamų orderiai;
 • kasos išlaidų orderiai;
 • kasos aparato vienos dienos Z ataskaita;
 • pirkimo dokumentai;
 • įsakymai;
 • komandiruotės ataskaita;
 • pranešimai į Sodrą, VMI, Statistiką, muitinę;
 • grynų pinigų priėmimo/išdavimo kvitai;
 • mokėjimo pavedimai;
 • ilgalaikio turto pozicijų skaičius;
 • trumpalaikio turto (atsargų) pozicijų skaičius
 • darbuotojų skaičius ir kaita;
 • kuro kvitai;
 • kiti dokumentai, kurie naudojami įmonėje ir kuriuos reikia įtraukti į apskaitą.

Būdas numeris 3: Nustatome valandinį mokestį už apskaitos tvarkymo paslaugas. Mokestis nustatomas įvertinus planuojamą apskaitos dokumentų skaičių ir sudėtingumą.

Suteikiame nuolaidas savo klientams, jei jis atveda naują klientą. Nuolaidą sudaro 10 – 20 procentų nuo naujo kliento sumokėtos sumos.