Paslaugos

Mūsų paslaugos skirtos tiems, kurie taupo savo brangų laiką ir pinigus!

UAB „FINdara“ gali suteikti Jums:

– buhalterinės apskaitos paslaugas;

– finansines konsultacijas;

– sutvarkyti apleista buhalteriją.

Sudarius su mumis sutartį gaunate šias paslaugas:

– Pirkimo sąskaitų registravimas;

– Pardavimo sąskaitų registravimas;

– Banko dokumentų registravimas;

– Kasos dokumentų registravimas;

– Avanso apyskaitų registravimas;

– Atsargų (sandėlio) dokumentų registravimas, apskaita;

– Ilgalaikio turto dokumentų registravimas, apskaita;

– Deklaracijų VMI ir Sodrai paruošimas ir teikimas;

– Finansinės ataskaitos paruošimas ir pateikimas;

– Konsultacijos mokesčių klausimais;

– Kitos paslaugos, kurių Jūs pageidausite.